ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές Ενότητες

Οι βασικές θεματικές ενότητες, που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

  • 1η θεματική ενότητα  "Mοντέλα Φροντίδας Υγείας"
  •  2η θεματική ενότητα "Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) στον Χώρο της Υγείας"
  •  3η θεματική ενότητα "Φαρμακευτική Πολιτική & Νέες Προκλήσεις"
  • 4η θεματική ενότητα "Η Βιωσιμότητα του Ελληνικού Συστήματος Υγείας & Μεταρρυθμιστικές Πολιτικές"

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων θα διοργανωθούν ειδικές συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια.

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ελεύθερης ανακοίνωσης (parallel sessions) ή ηλεκτρονικής ανακοίνωσης (e-poster session).

Θα διεξαχθούν επίσης τα ακόλουθα δωρεάν φροντιστήρια από διακεκριμένους εισηγητές.

Φροντιστήρια

  • Aνάλυση Δεδομένων στον Χώρο της Υγείας
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία
  • Eισαγωγή στη Μοντελοποίηση Λήψης Αποφάσεων για Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας με τη Χρήση του R
  • Κοινωνικά Δίκτυα στην Υγεία

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2018

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9 Νοεμβρίου 2018, Πειραιάς

Τηλ.: 2710-230172/127/128

Fax: 2710-230172

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.